Καλωσήρθατε στο προσωπικό μας "ημερολόγιο"!
Αυτός είναι ο χώρος όπου οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους
θα λέμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας προβληματίζουν.
Όλα όσα θέλουμε να μοιραστούμε μεταξύ μας!

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Μεταρρύθμιση του κράτους

(Σκέψεων και αποριών συνέχεια με αφορμή την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Γ.Χ.Κ.)

Έχοντας υπ’ όψιν ότι:

-Από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στις 13 Οκτωβρίου 2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ2Γ 1137995 ΕΞ 2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων για τις 3 Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

-Από τη Γ.Γ.Δ.Ε. την ίδια μέρα, δηλαδή, στις 13 Οκτωβρίου 2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ2Γ 1137998 ΕΞ 2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων  Τμημάτων των 3 Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., καθώς και Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων  και Αυτοτελών Γραφείων των  Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

-Στις παραπάνω προσκλήσεις οριζόταν προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 22-10-2014.

-Ουδέποτε έγινε η επιλογή των Προϊσταμένων με τις παραπάνω προσκλήσεις.

-Από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στις 20 Φεβρουαρίου 2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1024331 ΕΞ 2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και  Υποδιευθύνσεων των  Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

-Στην τελευταία αυτή πρόσκληση διευκρινίζεται ότι οι προηγουμένως κατατεθείσες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Απορούμε:

-Γιατί συνεχώς τα τελευταία χρόνια η «πολιτική» ηγεσία βγάζει και ξαναβγάζει αποφάσεις, ζητά και ξαναζητά στοιχεία και δεν μπορεί να περαιώσει τα θέματα;

-Τί άλλαξε από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, ώστε χρειάζεται εκ νέου πρόσκληση ενδιαφέροντος;

-Γιατί οι ήδη υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν (και μην μας πουν ότι άλλαξε η φόρμα του βιογραφικού);

-Γιατί προκηρύσσονται τώρα μόνον οι θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. και όχι και οι θέσεις Διευθυντών των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.;

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
(για άλλη μια φορά, ταπεινά, εμείς οι απλοί υπαλληλίσκοι):

-Μειώστε τις ατέρμονες επαναλήψεις των θεμάτων, ώστε να μείνει χρόνος και διάθεση για να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά θέματα.

-Δώστε κατευθύνσεις για αληθινές μεταρρυθμίσεις  και μεριμνήστε για την εφαρμογή στην πράξη, εκ των ήδη θεσμοθετημένων μεταρρυθμίσεων, όσων κρίνονται θετικές και αναγκαίες.

-Αξιοποιήστε τους ανθρώπους που διακρίνονται για την συλλογική τους συνείδηση και παραμερίστε όλα αυτά τα «παντός καιρού» στελέχη του «πελατειακού» συστήματος, τα οποία έχουν ως βασικό τους κίνητρο τον έρωτα για την εξουσία και τα οφέλη που απορρέουν απ’ αυτήν.

-Επιλέξτε τους προϊσταμένους σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης κατ’ αρχήν με αντικειμενικό τρόπο. Η αξιοκρατία είναι δύσκολη υπόθεση και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Η αντικειμενικότητα, όμως, είναι πιο εφικτή  και συμβάλλει στην αξιοκρατία.

-Προκηρύξτε πρώτα όλες τις θέσεις των Διευθυντών, Υποδιευθυντών, προχωρήστε σε επιλογή με αντικειμενικό τρόπο.

-Εν συνεχεία προκηρύξτε όλες τις θέσεις των Τμηματαρχών και προχωρήστε σε επιλογή με αντικειμενικό τρόπο.

Και πάνω απ’ όλα, σας παρακαλούμε να στήνετε ευήκοον ους στις απόψεις της «βάσης», να σταματήσετε αυτόν τον μονόδρομο από «πάνω» προς τα «κάτω» και να δώσετε βαρύτητα και στην αντίστροφη πορεία, από «κάτω» προς τα «πάνω».
 
Γιατί ουκ έστι Δημοκρατία, χωρίς τον λόγο του Δήμου.


Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Διακήρυξη για τις Εκλογές 2015

                                                                         25 Φεβρουαρίου 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Με την ευκαιρία των εκλογών για το ΔΣ του Συλλόγου μας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας για την λειτουργία του συλλόγου μας καθώς και τις προτάσεις μας για την γενικότερη λειτουργία της υπηρεσίας μας.

1.Αναδιάρθρωση των δομών του ΓΧΚ.
Με την εφαρμογή του Π.Δ. 110/2014 στις 31-10-2014, άρχισε μια νέα εποχή για το ΓΧΚ με πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες, πολλές εκ των οποίων παραμένουν ακόμη και ταλανίζουν τους συναδέλφους.
Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι από την δημοσίευση του Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέχρι την εφαρμογή του, χάθηκε εκ μέρους της προηγούμενης Διοίκησης και των Επιτελικών Υπηρεσιών της κεντρικής Υπηρεσίας, πολύτιμος χρόνος για την μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Όμως ο νέος Οργανισμός του ΓΧΚ είναι γεγονός. Χρέος όλων μας και ειδικά των συναδέλφων που διεκδικούν την ψήφο των μελών του συλλόγου μας, θα πρέπει να είναι η κατάθεση αξιόπιστων και εφαρμόσιμων προτάσεων για την άρση όλων των δυσλειτουργιών που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
Άποψη μας είναι τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει  να μην εξαντλούν την ενέργειά τους στην κριτική και την άρνηση, αλλά να δραστηριοποιούνται πάντα για την προαγωγή του συνόλου των υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ. και όχι των παραταξιακών, ή και των προσωπικών συμφερόντων.
Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, πιστεύουμε ότι θα πρέπει άμεσα η Διοίκηση του ΓΧΚ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστούν οι διοικητικές δυσλειτουργίες των νέων Διευθύνσεων με αποσαφήνιση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των θέσεων ευθύνης, τόσο στις έδρες των Διευθύνσεων, όσο και στα αυτοτελή τμήματα. Με βάση αυτά πρέπει να ακολουθήσει η τροποποίηση προς το απλούστερο των σχετικών διοικητικών και «ΟΠΣικών» διαδικασιών, διότι προς το παρόν η πιο αισθητή διαφορά είναι ο τεράστιος όγκος εγγράφων που διακινούνται. Οι  πιο ουσιώδεις και απαραίτητες παρεμβάσεις είναι οι τροποποιήσεις του Π.Δ., και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων έτσι ώστε να ανακατανεμηθούν αρμοδιότητες εντός των νέων Διευθύνσεων και να γίνει προσπάθεια από τη μια μεριά να «αποφορτιστούν» οι μεγάλες υπηρεσίες από τη σωρεία των αντικειμένων που δε μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν και από την άλλη να «θωρακιστούν» τα Αυτοτελή Γραφεία με εργασιακό αντικείμενο και ταυτόχρονα να τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες.

2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Δυστυχώς οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ υποφέρουν κυριολεκτικά από τις καθυστερήσεις στις Προμήθειες και οι επιπτώσεις λόγω της έλλειψης αναλωσίμων και μη λειτουργίας του εξοπλισμού συνιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις «ακύρωση» του ΓΧΚ ως του κύριου Δημόσιου Εργαστηριακού φορέα της Χώρας μας.
Πιστεύουμε ότι οι προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών, η συντήρηση των μηχανημάτων και η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης και θα πρέπει ο τομέας να  ενισχυθεί, έτσι ώστε να υλοποιούνται γρηγορότερα οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και να εντοπίζεται σε κάθε περίπτωση η πιο κατάλληλη λύση διότι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί οδηγούν συχνότατα σε προμήθεια ακατάλληλων υλικών.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άποψη μας είναι ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να είναι ουσιαστική, αμερόληπτη, διαφανής και στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και του Συντάγματος. Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας , ως υπάλληλοι του ΓΧΚ να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων του ΓΧΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε Τεχνικοί υπάλληλοι που επιτελούν μετρήσιμο έργο και όχι υπάλληλοι που απλώς διεκπεραιώνουν γραφειοκρατικό έργο.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΧΚ
Ως τελευταίο στη σειρά, αλλά όχι σε σπουδαιότητα είναι το θέμα της λειτουργίας του συλλόγου μας και της συμμετοχής των συναδέλφων στις διάφορες δράσεις και δραστηριότητες (Γεν. Συνελεύσεις, απεργίες, κ.α.), αλλά και της ελλιπούς ενημέρωσης των συναδέλφων των περιφερειακών υπηρεσιών, παρά τις προσπάθειες του ΔΣ. Πόσα άλλωστε να χωρέσουν σε μια ανακοίνωση; Τα δεδομένα είναι γνωστά και επεξηγούν εύκολα τη μικρή συμμετοχή στις  Γ.Σ. και στις απεργίες.
Πιστεύουμε ότι ο Σύλλογός μας θα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με :
Α) Δημιουργία και θέση σε ισχύ ενός ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ λειτουργίας του Συλλόγου μας, επικαιροποιημένο στις νέες επικρατούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες (emails, τηλεδιασκέψεις μέσω Skype, κ.α.).
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ισχύον Καταστατικό ισχύει από το 1998 και φέρει τις υπογραφές συναδέλφων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από καιρό. Γι’ αυτό , αμέσως μετά τις εκλογές, προτείνουμε το νέο ΔΣ να ξεκινήσει ένα διάλογο για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας, έτσι ώστε μέσα στην επόμενη διετία να έχουμε ένα νέο Καταστατικό.
Β) Υιοθέτηση από τις επόμενες εκλογές του συλλόγου μας, ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στη λειτουργία του συλλόγου απελευθερώνοντας τους συναδέλφους από στερεότυπα του παρελθόντος.
Αγαπητοί  συνάδελφοι πιστεύουμε ότι πλέον είμαστε πολύ λίγοι (και γνωριζόμαστε σχεδόν όλοι μεταξύ μας….) για να υπάρχουν στις εκλογές του Συλλόγου μας (παραταξιακά ή μη) διαφορετικά ψηφοδέλτια. Καθένας από εμάς, που ζητάει την ψήφο των συναδέλφων, έχει δηλωμένη και ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση και δεν πιστεύουμε ότι το κριτήριο επιλογής και ψήφισης των εργαζομένων στο ΓΧΚ είναι η πολιτική τοποθέτηση του καθενός απ’ εμάς.
Αντίθετα πιστεύουμε ότι το κριτήριο πρέπει να είναι η κατάρτιση, η καθημερινή παρουσία και προσπάθεια στη δουλειά, το ήθος και η διάθεση για αγώνα αλλά και η ύπαρξη ενός οράματος για το μέλλον του ΓΧΚ.
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η λειτουργία του ΔΣ του Συλλόγου με διαπαραταξιακό Προεδρείο τις 2 τελευταίες θητείες αποδεικνύει ότι η υιοθέτηση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στη λειτουργία του συλλόγου απελευθερώνοντας τους συναδέλφους από στερεότυπα του παρελθόντος.
Σαφώς και τα πράγματα στη λειτουργία του Συλλόγου μας δεν είναι ρόδινα και κανένας δεν μπορεί να μην διακρίνει τα προβλήματα που υπήρξαν στην περατωθείσα θητεία του ΔΣ  (παραίτηση Ν. Πάγκαλου από το ΔΣ).
Πιστεύουμε ότι τα όποια θέματα και προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται με δημόσιο διάλογο και αποδείξεις των ισχυρισμών και όχι να παραμένουν εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη των λόγων και των πράξεων μας!
Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλογές του συλλόγου μας πιστεύοντας ότι μόνο με την ενεργοποίηση όλων μας θα μπορέσουμε να πάμε το Σύλλογο και την Υπηρεσία μας μπροστά!

Βαγενάς Γεώργιος
Τριανταφυλλίδου Δήμητρα,

Υποψήφιοι ΔΑΚΕ-ΓΧΚ

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Όταν είμαστε εμείς το αντικείμενο της σάτιρας

Το ξεκαθαρίζω από την αρχή:
Θεωρώ το σκίτσο του Τ. Αναστασίου στην ΑΥΓΗ όχι απλώς "ατυχές", όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά επίσης κακόγουστο και εμπαθές.

Αποτέλεσμα εικόνας για σοιμπλε σκιτσο αυγη

Από την άλλη όμως δεν μπορώ ν’ αφήσω ασχολίαστη τόσο την οργισμένη αντίδραση του Βερολίνου όσο και την αναπάντεχη της ισραηλινής κοινότητας στην Αθήνα, όταν πριν από ένα μήνα Μέρκελ και Νετανάχιου διαδήλωναν στο Παρίσι "Je suis Charlie".

Διαμαντής Χατζηπαναγιώτου

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Εσείς ανοίξατε τα σεντούκια;

Προχθές κάτι έψαχνα στην αποθήκη μας και ανακάλυψα κάτι ντοσιέ, από εκείνα με τα φιογκάκια (τουλάχιστον 20 χρονών), ξεθωριασμένα από το χρόνο. Σκεφτόμουν ότι πολύ σύντομα μπορεί και να τα χρειαστώ (έτσι που πάμε...). 

Σήμερα είδα ένα φάκελο που μας έστειλε υπηρεσία των Αθηνών και ....συγκινήθηκα! Τόσο πολύ που τον έβγαλα φωτογραφία, για χατήρι σας:Πιστέψτε με, στην πραγματικότητα είναι ακόμη πιο κιτρινοκαφέ από ότι στη φωτό..... 
Προς στιγμήν φοβήθηκα μη διαλυθεί στα χέρια μου, αλλά τα παλιά χρόνια τα φτιάχναν γερά τα πράγματα! 

(Για να καταλάβετε, οι φάκελοι που αγοράσαμε πέρσι είναι seethrough..... Ψάχνεις να βρεις πώς να κρύψεις το έγγραφο..... 
"Η φτήνια τρώει τον πάρα" λένε...)

Εσείς στην υπηρεσία σας, αρχίσατε τις ανασκαφές σε παλιά ντουλάπια ή ακόμη κρατάτε γερά;

marigoula

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Εκλογές του Συλλόγου στις 27-2-2015

(Η πηγή της δύναμης ενός συλλογικού οργάνου είναι τα ίδια του τα μέλη. Τα μέλη που πλουτίζουν το συλλογικό αυτό όργανο με τη ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες, καταθέτουν τις απόψεις τους και οι απόψεις αυτές αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου με χαρακτηριστικά σεβασμού και εκτίμησης. Δυστυχώς, οι φωνές των συναδέλφων που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο είναι πολύ λίγες και ακόμη χειρότερα και αυτές οι λίγες φωνές αντιμετωπίζονται κατά κανόνα ως πηγή ενόχλησης).

Οι άξονες που πρέπει να κινηθούμε ως χώρα, ως Υπηρεσία, ως σύλλογος, μπορούν να συνοψισθούν σε ορισμένους βασικούς άξονες, όπως :
-Μεταρρύθμιση του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου  με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη συμβολή στην ανάπτυξη.
-Αντικειμενικότητα στις υπηρεσιακές διαδικασίες.
-Ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία των συνδιακαλιστικών οργάνων.
Θα αναρωτηθεί κάποιος, υπάρχει κανένας που να μη συμφωνεί στα αυτονόητα; Οι δηλώσεις όλων των εμπλεκομένων είτε παρατάξεων είτε κυβερνήσεων είτε διοικήσεων έχουν έλθει ποτέ σε αντίθεση με τα παραπάνω;

Εξάλλου, έχουν γίνει ποτέ ανακοινώσεις και προγράμματα που να θέτουν ως στόχους την αύξηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση των πελατειακών σχέσεων εις βάρος της αντικειμενικότητας τόσο στην Υπηρεσία όσο και στο συνδικαλιστικό κίνημα; Αντιθέτως, οι δηλώσεις από όλες τις πλευρές επικαλούνται με τόση ομοιότητα τόσο καθολικά αποδεκτές απόψεις, που αναρωτιέται κανείς με ποιά κριτήρια να επιλέξει έναν από όλους, γιατί μέχρι σήμερα μόνο σε ένα συνδυασμό μπορεί να ρίχνει τη ψήφο του.

Πώς γίνεται, λοιπόν, όλων οι δηλώσεις (εδώ και πολύ καιρό, ίσως και ανέκαθεν) να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι πρακτικές προς την ακριβώς αντίθετη;

Πώς γίνεται να ακούμε διαρκώς για μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση των διαδικασιών, να καταγράφονται αυτά και σε επίσημα θεσμικά κείμενα, αλλά στην πράξη όχι απλώς να μην απλοποιείται τίποτε, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι να προστίθεται περισσότερη γραφειοκρατία και εμείς να μην τολμάμε ούτε να εκφράσουμε αντίρρηση;

Πώς γίνεται να καταγράφεται παντού η ανάγκη για αξιοκρατία στις κρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων και την ίδια ώρα να βλέπουμε να καταπατείται κάθε έννοια τουλάχιστον αντικειμενικότητας (γιατί η αξιοκρατία έχει καταντήσει ουτοπία) ;

Πώς γίνεται να κατατίθενται εκκλήσεις για συμμετοχή όλων των υπαλλήλων στις συλλογικές διαδικασίες, όταν όλο το σκηνικό έχει διαμορφωθή κατά τρόπον, ώστε να αποτελεί αντικείμενο μιας διακομματικής συνδικαλιστικής ‘ελίτ’, η οποία έχει μάθει να χειρίζεται το όλο θέμα με τρόπο που να αποκλείει στην πράξη την διεύρυνση του συνδικαλιστικού κύκλου (και ίσως αυτό είναι το μόνο που έχει μάθει να κάνει τόσο αποτελεσματικά);

Είναι υποκρισία συνειδητή που επιβάλλει να λέμε και να ακούμε τα αυτονόητα, τα αρεστά στους πολλούς, ενώ όλοι γνωρίζουμε πως στην πράξη θα αναιρεθούν ;
Είναι αφελής ρομαντισμός που ξεκινάει με αγαθές προθέσεις, αλλά στην πορεία των εξελίξεων διαπιστώνει ότι χρειάζονται ρεαλιστικότερες προσεγγίσεις;
Ή μήπως είναι η πεποίθηση ότι οι αξίες πρέπει να εφαρμόζονται γενικώς, αλλά, όταν πρόκειται για μας, να γίνεται εξαίρεση;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί μάλλον αντικείμενο φιλοσοφικών συζητήσεων και σίγουρα εκφεύγει των δυνατοτήτων μας. Εκείνο, όμως, που αποτελεί δικό μας καθήκον είναι να θέσουμε όλα τα παραπάνω ερωτήματα πρώτα απ’ όλα στον εαυτό μας, να δούμε εάν εμείς στην καθημερινή μας πράξη προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις αρχές της απλούστευσης, της αποτελεσματικότητας, της εξυπηρέτησης του πολίτη, της δημοκρατίας, του σεβασμού στον διπλανό μας.  
Αποτέλεσμα εικόνας για voting vintage 
Και όταν έρχεται η ώρα της εκλογής των εκπροσώπων μας σε όλα τα επίπεδα (και στο Σύλλογό μας εν προκειμένω) να επιλέξουμε με αυτά τα κριτήρια.  Από την εμπειρία μας, άλλωστε, έχουμε συμπεράνει ότι δεν είναι ασφαλή κριτήρια ούτε οι παραταξιακοί διαχωρισμοί ούτε οι δηλώσεις ούτε οι θέσεις ούτε οι υποσχέσεις. Το μόνο αξιόπιστο κριτήριο είναι το ήθος των ανθρώπων, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η καθημερινή  και διαχρονική λειτουργία τους στο πλαίσιο της Υπηρεσίας. Και από την άποψη αυτή είναι ευτύχημα το μικρό μέγεθος του Γενικού Χημείου του Κράτους που μας επιτρέπει «να γνωριζόμαστε μεταξύ μας».


Αλεξάνδρα Σκορδάκη

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Γιατί εμείς μόνο και κανείς άλλος;

Πήγα χθες μια επίσκεψη σε γειτονικό κτηνιατρικό εργαστήριο... 

Η αλήθεια είναι ότι πήγα να δανειστώ υπερκάθαρο νερό, διότι η πλακέτα της δικής μας συσκευής έχει χαλάσει και δεν έχω ιδέα πότε θα την αντικαταστήσουν...... Ξέρετε τώρα... σε 1-2 χρόνια ίσως!

Κι αυτό τμήμα που υπάγεται σε διεύθυνση της Θεσσαλονίκης.

"Πολύ ζέστη έχετε" τους λέω..."Πώς το καταφέρατε;"
"Α! έχουμε πετρέλαιο"
"Σας στέλνουν λεφτά;"
"Κανονικά, έχουμε ένα ΧΕΠ για πετρέλαιο και φιάλες αερίων, οπότε το διαχειριζόμαστε ανάλογα. Κι αν περισέψουν λεφτά, απλά αλλάζουμε κωδικό!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μόνοι τους.... Στο τμήμα!!!!

Κι εμείς κάναμε 3 χρόνια να παραγγείλουμε ένα αμορτισέρ 90 ευρώ και έχουν περάσει 7 μήνες που είναι ακόμη απλήρωτο!!!

Α, και για να πάρουν αναλώσιμα, απλά κανονίζουν να καλύψουν τις ανάγκες εξαμήνου, γιατί κάθε τόσο τα παραγγέλνουν!!!!!!!

Θυμήστε μου γιατί εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε;;;;

marigoula
ΥΓ1. Να θυμηθώ να πάρω 5-6 στάμνες....
ΥΓ2. Τρία στα τρία διαπιστευμένα εργαστήρια με πρόβλημα λόγω αναλωσίμων..... Καλά είμαστε;
ΥΓ3: Περιττό να σας πω ότι έχουμε ξεφτιλιστεί εντελώς στην ξένη εταιρεία!

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Περί της αξιολόγησης Υπαλλήλων

Makrygiannis.jpgΑπόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, που δημοσιεύτηκε στο ΤΕΥΧΟΣ.

Διόρισαν και την ’πιτροπή να δικιώση τους αγωνιστάς και να τους βαθμολογήση. Ήταν φίλοι οι περισσότεροι του Μαυροκορδάτου και του Κωλέτη και βαθμολογούσαν πολλούς φίλους τους με χωρίς δικαιώματα. Και γεννήθηκαν πλήθος παράπονα διά την αδικία οπού κάμαν εις τους αγωνιστάς πολλούς.

Νομίζετε ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης;


Μίχας Σταύρος

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

"Φωτεινός"

Απόσπασμα από το ποίημα του Βαλαωρίτη Aριστοτέλη ¨Φωτεινός¨, που δημοσιεύτηκε στο ΤΕΥΧΟΣ. Πόσο επίκαιρο γίνεται σήμερα;

Συμμάζωξε τη γλώσσα σου τη φιδινή, χωριάτη,
μη μου ξανάφτης τη χολή. Γονάτισε εμπροστά μου

και ζήτησε συγχώρεση για τα λαγωνικά μου...
Δε θες, αντάρτη, δεν ακούς;...
Kαλύτερα το βρόχο
παρά τα γόνατα στη γη... Άρα-κατάρα τώχω...
Θά 'φιναν λάκκωμα βαθύ και θά 'ταν μέγα κρίμα,
τιμή να θάψω κι όνομα μέσα σ' αυτό το μνήμα.

Αφήνω στη κρίση σας να βάλετε ονόματα στη συνομιλία.


Μίχας Σταύρος

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ


Κι έτσι έχουμε νέο Υπουργό Οικονομικών. 
Στη διάρκεια παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου του (14.48 min) , είπε κάτι που με εντυπωσίασε:

"Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε, να αναδείξουμε το υπηρεσιακό προσωπικό του Υπουργείου μας. Δε θα φέρουμε ούτε κομματικό στρατό ούτε κανένα άλλου είδους στρατό συμβούλων μαζί μας. Θα δώσουμε σε εσάς τα εφόδια που θα χρειαστεί ώστε το Υπουργείο αυτό να εμπνευστεί από ένα συλλογικό θεσμικό πνέυμα δημιουργίας"

Πρώτη φορά στη δημοσιουπαλληλική μου καριέρα που κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της ανώτερης διοίκησης λέει καλά λόγια για μας και προσπαθεί να ενεργοποιήσει το φιλότιμό μας !!!!!! Στο ΓΧΚ, πολλά πράγματα έγιναν τόσα χρόνια από προσωπική δολειά και φιλότιμο, χωρίς κανείς να μας το αναγνωρίζει δημοσίως. Με τις νέες συνθήκες θα μπορούσαμε να μεγαλουργήσουμε (αν φύγουν μερικά προβληματάκια που εμποδίζουν τη λειτουργία μας τελευταία, κι αν οργανωθούμε ένα κλικ καλύτερα!)
Ίσως έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε τι αξίζουμε. Πραγματικά πιστεύω ότι το ΓΧΚ αξίζει πολύ περισσότερα από όσα πιστεύει ο κόσμος. (Οι περισσότεροι αγνοούν και την ύπαρξή μας, βέβαια... Είπαμε, έχουμε ένα επικοινωνιακό θέμα με τον έξω κόσμο!)

marigoula

YΓ1: Να το πω, να μην το πω; Αν κάνει κάτι και για τα έρμα λεφτάκια μας, θα είναι ο συμπαθέστερος του κόσμου όλου!

ΥΓ2: Και μαζεύει, λέει, τους συλλόγους του Υπουργείου μας να γνωριστούν-ενημερωθούν και ως δινός blogger, ρωτάει αν υπάρχει κάποιο blog υπαλλήλων που να μπορεί να χρησιμοποιήσει...... Τσ! (εντάξει, ύστερα ξύπνησα....)


Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Αλλαγές στην κωδικοποίηση που προβλέπει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας λόγω οργανωτικών αλλαγών

ή αλλιώς "ας κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη....."

Σοβαρά τώρα, αντί να φωνάξτε όλοι μαζί για την τρισάθλια κωδικοποίηση του πρωτοκόλλου μας (π.χ. 30/039/066/111), θέλετε να την εφαρμόσουμε και στο Σύστημα Ποιότητας;

Λες κι ένα έγγραφο που φεύγει από τις Σέρρες, χρειάζεται να ακολουθείται και από όλο αυτό το μακρυνάρι..... Δεν αρκεί το όνομα του Τμήματος κι ένας αριθμός! Μόνο εμείς και κανένας άλλος στο δημόσιο!!!!

Λες, και χρειάζονται 2 αριθμοί για να οριστεί η θέση ενός αρχείου που βρίσκεται ...στη Χ.Υ. Σερρών. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να βρεθεί πχ στην Πάτρα και να μην μπορεί κανείς να καταλάβει που ανήκει; Γράφει "Χ.Υ. Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Σερρών". Χρειάζεται κι ένας αριθμός που κανείς τρίτος δεν ξέρει τι σημαίνει;

Και σχετικά με το σε ποιον ανήκει.... Κάθε έγγραφο έχει συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Πρέπει να το γράφει με κωδικό ιδιαίτερο; Και τα αντίγραφα δεν μπορούν απλά να γράφουν "αντίγραφο προϊσταμένου"....

Θα με τρελάνετε πρωί-πρωί;

marigoula

ΥΓ1. Για να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές θέλουμε χαρτί, κλασέρ και μελάνια. Θα μας στείλετε; 

ΥΓ2. Κι αν τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση αλλάξουμε κι εμείς πάλι; Νέα κωδικοποίηση;