Καλωσήρθατε στο προσωπικό μας "ημερολόγιο"!
Αυτός είναι ο χώρος όπου οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους
θα λέμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας προβληματίζουν.
Όλα όσα θέλουμε να μοιραστούμε μεταξύ μας!

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Επίσκεψη Επιθεωρητή

Συνάδελφοι ήθελα να ρωτήσω.

Παλιότερα ερχόταν στην υπηρεσία κάθε χρόνο κάποιος συνάδελφος επιθεωρητής στον οποίο είχαμε τυπικά τη δυνατότητα να αναφερθούμε στα τεκταινόμενα της υπηρεσίας μας.Μπορούσαμε να πούμε τη γνώμη μας και την άποψή μας για τη λειτουργία της υπηρεσίας,της διεύθυνσης και τέλος πάντων φαινόταν οτι έχουμε μια δυνατότητα να πούμε και κάποιο παράπονο στους παραπάνω.

Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Θεωρώ οτι μάλλον για την έκφραση των απόψεών μου μάλλον πρέπει να απευθυνθώ στο τμήμα προσωπικού. Είναι έτσι;

Αν μπορούσε κάποιος συνάδελφος να με φωτίσει ευπρόσδεκτο.

Μπαζάκας Κωνσταντίνος ή αλλιώς Τσέχος

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Διοργάνωση της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών των υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Με χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Έκθεση Εικαστικών Τεχνών των υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ. ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 12 συνάδελφοι.

Είναι φανερό ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της προετοιμασίας της Έκθεσης, ώστε να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της διοργάνωσης, όπως, τον τόπο, τον χρόνο, την μορφή, την οικονομική κάλυψη κ.λ.π. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, είναι ο χώρος της έκθεσης, για τον οποίο υπάρχει κατ’ αρχήν η πρόταση να είναι στο κεντρικό κτίριο του Γ.Χ.Κ., αλλά θα εξετασθεί και κάθε άλλη πρόταση που θα προκύψει στην πορεία της διοργάνωσης.

Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην διοργάνωση (είτε εξ αυτών που προτίθενται να συμμετάσχουν με έργα τους είτε και εκ των υπολοίπων),  να το δηλώσουν μέχρι τις 15 Ιουλίου στα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας, ώστε να σχηματισθεί η Ομάδα, η οποία θα χειριστεί όλα τα σχετικά θέματα με τη διοργάνωση της Έκθεσης.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας

Δημήτρης Χρυσαφίδης
Αλεξάνδρα Σκορδάκη
Στέλλα ΙωσηφίδουΠαρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.Χ.

Η ΔΕ της ΕΕΧ με έκπληξη διαπίστωσε ότι σε προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δόθηκε στην δημοσιότητα με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» επιχειρείται απαξίωση του ρόλου και της εργασίας των Χημικών.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 37 του πιο πάνω αναφερθέντος προσχεδίου νόμου με τίτλο «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» αναιρούνται όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες οι απασχολούμενοι Χημικοί που εργάζονται ως μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΥΑ αυτών, λάμβαναν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011.
Με το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» που δόθηκε στην δημοσιότητα, η εργασία του Xημικού που τυχαίνει να είναι υπάλληλος των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και των νομικών τους προσώπων δεν θεωρείται πλέον επικίνδυνη και ανθυγιεινή απαλείφοντας την ειδικότητα του χημικού από αυτές που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Το επάγγελμα του Χημικού που εργάζεται τόσο σε εργαστήρια όσο και άλλους φορείς των ΟΤΑ αποτελεί ένα από τα επαγγέλματα με τους μεγαλύτερους κινδύνους καθότι επιτελείται υπό δυσμενείς συνθήκες και αυτό είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τους Χημικούς που απασχολούνται σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε εργαστήρια αναλύσεων και σε τομείς επεξεργασίας αποβλήτων. Εξάλλου η ιστορία έχει καταγράψει ένα μακρύ κατάλογο Χημικών που είτε έδωσαν την ζωή τους για την Eπιστήμη της Xημείας είτε θυσίασαν την υγεία τους σε κάποιο εργαστήριο.
Με όσα πιο πάνω αναφέραμε, και επειδή θεωρούμε ότι:
1. Στο προαναφερθέν προσχέδιο νόμου απαξιώνεται αδικαιολόγητα η ειδικότητα του Xημικού,
2. Δεν υπάρχει και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει αιτιολόγηση της αυθαίρετης παράλειψης της ειδικότητας του Χημικού από τις κατηγορίες των εργαζομένων των ΟΤΑ που δικαιούνται το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε αντιδιαστολή με Χημικούς που εργάζονται σε εργαστήρια άλλου είδους επιχειρήσεων και λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα,
Ζητούμε την διατήρηση της ειδικότητας του Xημικού στις κατηγορίες των εργαζομένων των ΟΤΑ που δικαιούνται το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και ειδικότερα την συμπλήρωσης του άρθρου 37 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:
1.Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού και οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι.
2. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται Οι Χημικοί, βοηθοί Χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια, οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί.

Έκθεση Εικαστικών Τεχνών των Υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Στη Συνάντηση στη Χίο, αναδύθηκε η ιδέα για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής εικαστικής δημιουργίας) με έργα των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα.

Επειδή πιστεύουμε ότι μια τέτοια έκθεση θα επιτρέψει να αναδειχθεί η καλλιτεχνική φύση που ενυπάρχει στους υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε αυτή τη διοργάνωση.

Γι’ αυτό καλούμε κατ’ αρχήν όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν έργα τους να εκδηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους, καθώς και να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις, μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Εφόσον η πρόθεση συμμετοχής κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, θα προσκληθούν,  όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, να συμβάλουν στη διοργάνωση της έκθεσης.

Ελπίζουμε επίσης ότι το  Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα αγκαλιάσει την ιδέα και θα στηρίξει την υλοποίησή της.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας

Δημήτρης Χρυσαφίδης
Αλεξάνδρα Σκορδάκη
Στέλλα Ιωσηφίδου
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

29η Συνάντηση Υπαλλήλων Γ.Χ.Κ._ Τέλος!

Κι έτσι η 29η Συνάντησή μας, έλαβε τέλος!!!
Κι ήταν πολύ καλή!

Είχε πολύ φαί, είχε πολύ... (πώς να το πω κόσμια...) γευσιγνωσία αλκοολούχων ειδών, είχε πολλούς καλούς φίλους και μια Χίο γεμάτη μαστίχα και φιλοξενία!!!!

Μα αλήθεια, πόσο φιλόξενοι είναι αυτοί οι Χιώτες! 
Και τι ευλογημένο τόπο έχουν με τόσα ιδιαίτερα είδη!
Κι, ευτυχώς, τον τιμούν τον τόπο τους και προσπαθούν να τον αναδείξουν και να τον προωθήσουν!


Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για όλη την υποστήριξή του και το διευθυντή του Μουσείο Μαστίχας Χίου που μας εντυπωσίασε (ήμασταν οι πρώτοι επίσημοι επισκέπτες πριν τα εγκαίνιά του...τι εξαιρετική τιμή για ένα τόσο υπέροχο μουσείο!!), τον ξεναγό μας στο μοσχομυριστό κτήμα Citrus, ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που μας γέμισαν γεύσεις...

Κυρίως όμως ευχαριστούμε τους συναδέλφους του τμήματος της Χίου για τη διοργάνωση και τα γλυκά χαμόγελα!

Και για όλους εσάς που δεν ήρθατε και μας λέιψατε, πάντα υπάρχει η επόμενη συνάντηση!
Ραντεβού του χρόνου στο τμήμα Πρέβεζας!!!


marigoula

ΥΓ1. Οι φωτό είναι συναδέλφων... τις "έκλεψα" από το facebook, χωρίς να τους ρωτήσω! Ελπίζω να μην πειράζει... Μόλις μαζέψω κι άλλες, θα ετοιμάσω φωτορεπορτάζ!

ΥΓ2. Φέτος το θέμα των παρουσιάσεων αφορούσε τη Ματσίχα κι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες κι άκρως ενημερωτικές κι έγιναν στο χώρο του Μουσείο Μαστίχας παρουσία ποτοποιών, προέδρων και διευθυντών του τόπου. Πώς μετά να καθήσεις και να συζητήσεις για τα άλλα, τα δικά μας τα καθημερινά! Άρα, όπως είπε και φίλη μου, φέτος ήμασταν "ευπρεπισμένοι"!!!! 

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Μουσείο Χημείας Χανίων

Στην Κρήτη, στον τελευταίο όροφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, λειτουργεί το μοναδικό Μουσείο Χημείας της Ελλάδας.
Το μουσείο λειτουργεί από το 1996 και αποτελεί αναπαράσταση του Πρώτου Δημόσιου Χημείου της Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1900 με πρωτοβουλία του Ιωάννη Βαμβακά. 
Ο επισκέπτης μπορεί να δει τη βιβλιοθήκη με παλιά βιβλία χημείας, το γραφείο με τη προσωπογραφία του Βαμβακά αλλά και το διάταγμα 143 της Κρητικής Πολιτείας του 1900 υπογεγραμμένο από τον ύπατο αρμοστή της Κρήτης τον πρίγκηπα Γεώργιο.
Κατά τις Γερμανικές πολεμικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της Κρήτης, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εμπρηστική βόμβα αεροπλάνου κατέστρεψε και διέλυσε το Τελωνείο Χανίων, όπου και στεγαζόταν το Γενικό Χημείο, ενώ από τα ερείπιά του συνέλεξε ό,τι ήταν δυνατό να συγκεντρωθεί ο γυιός του Ι. Βαμβακά, Νικόλαος, Δρ. και αυτός της Χημείας Τροφίμων.


Ο Νικ. Βαμβακάς θα εργασθεί λειτουργώντας το Χημείο, που είχε μεταφερθεί από την οδό Μουσούρων στην οδό Βέροβιτς Πασά. Υπήρξε προϊστάμενος του Χημείου από το 1943 έως το 1964.
Μετά την αναχώρηση του Γερμανικού Στρατού γεννήθηκε πρόβλημα στέγης για το Παράρτημα του Γενικού Χημείου στα Χανιά. Σε οικόπεδο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χ. Τρικούπη ανεγείρεται και εγκαινιάζεται στις 6-11-1962 το σημερινό κτήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους, μετά από την περιπλάνηση του Χημικού Εργαστηρίου των Χανίων, διάρκειας 66 ετών. Η εγκατάσταση της υπηρεσίας του Χημικού Εργαστηρίου, που είχε οραματισθεί ο Δρ. Ι. Βαμβακάς, στο μέγαρο που είχε ανεγερθεί έγινε λίγο χρόνο πριν το θάνατό του. Κατά την διάρκεια των εγκαινίων ο τότε Γ. Δ/ντής του Γενικού Χημείου του Κράτους καθηγητής Ελ. Συνοδινός , συλλαμβάνει την ιδέα της δημιουργίας στην στέγη του μεγάρου, Χημικού Μουσείου, κατ’ αναπαράσταση του πρώτου χημικού εργαστηρίου του Ιωάννη Βαμβακά. Δυο χρόνια αργότερα με την προσωπική επίβλεψη και τις οδηγίες του Νικ. Βαμβακά , αυτό γίνεται πραγματικότητα.
Συλλέγονται παλαιά όργανα– συσκευές και τοποθετούνται λειτουργικά όπως ακριβώς ήταν στις αρχές του αιώνα. 
Με τη βοήθεια του τοπικού τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και την υποστήριξη των αρμοδίων φορέων, ολοκληρώνεται η κατασκευή του Μουσείου Χημείας Χανίων και στις 28-7-1997 παρουσιάζεται στο κοινό. 
Η σημερινή εικόνα του Μουσείου με το πλήθος των χημικών οργάνων και τη βιβλιοθήκη των σπάνιων ειδικών βιβλίων εκπλήσσει με την πληρότητά της και σίγουρα έχει πολλά να δώσει στους Μύστες της ιστορίας και του Πολιτισμού. Υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρησή του είναι ο συνάδελφος Βαγγέλης Μαρκάκης. 
Η διεύθυνση του Μουσείου Χημείας είναι:
Ελευθερίου Βενιζέλου 34, 73100 Χανιά
Τηλ., Fax 28210-42504
Λειτουργεί καθημερινά, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή: 9:00-13:00
Είσοδος ελεύθερη
marigoula

  Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

  Σε μνήμη του καλού ανθρώπου και συνάδελφου Σπύρου Μαργιώτη

  Δυστυχώς, χτες το βράδυ ο αγαπημένος μας συνάδελφος Σπύρος Μαργιώτης έφυγε από κοντά μας, μετά από επίπονη και άνιση μάχη με τον καρκίνο.  Η είδηση του χαμού του είναι για όλους μας εξαιρετικά οδυνηρή και το πένθος στην Τσόχα 16 είναι ιδιαίτερα βαρύ.
  Εκ μέρους όλων των συναδέλφων, το ΔΣ του Συλλόγου μας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και μέλη του θα παραβρεθούν στην κηδεία του, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Σελλά Ευρυτανίας.  Θα σταλεί στεφάνι στη μνήμη του, ενώ θα πραγματοποιηθεί και σχετική δωρεά.

  Το χαμόγελο του Σπύρου ας μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων μας και η λεβεντιά του ας γεμίσει τις καρδιές μας.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου

  29η Συνάντηση Υπαλλήλων Γ.Χ.Κ._Πρόγραμμα

  Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

  09.00: Αναχώρηση λεωφορείων από Καρφά 
  (Σημεία συνάντησης: Ξενοδοχείο Aegean Dream -→ Ξενοδοχείο Golden Sand)
  09.15: Αναχώρηση λεωφορείων από Grecian Castle
  09.30: Αναχώρηση λεωφορείων από Πόλη 
  (Σημείο συνάντησης μπροστά από το Τελωνείο – Αυτοτελές Γραφείο ΧΥ Χίου, στο λιμάνι)
  10.00 – 11.30:  Νέα Μονή
  11.45 – 12.45: Ανάβατος
  13.30 – 15.00: Λαγκάδα (Φαγητό Ταβέρνα Πάσσα)

  Απόγευμα ελεύθερο 

  21.30 : Welcome drink (Πλατεία Φρουρίου/Κάστρου, Ηλιάστρα)

  *Η αναχώρηση από Καρφά θα ξεκινήσει από το ξενοδοχείο Aegean Dream, στη συνέχεια το λεωφορείο θα περάσει από το Ξενοδοχείο Golden Sand. Οι συνάδελφοι που διαμένουν στον Καρφά παρακαλούνται να είναι στο δρόμο μπροστά από τα αντίστοιχα ξενοδοχεία στις αναγραφόμενες ώρες προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
  Οι συνάδελφοι που μένουν στο Grecian Castle παρακαλούνται να έχουν κατέβει στο δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο, στην κατεύθυνση προς την πόλη (από την πλευρά της θάλασσας) στην αναγραφόμενη ώρα, δεδομένου ότι στο σημείο δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης προκειμένου να ανέλθουν στο λεωφορείο άμεσα για να μην διακόψουμε την κίνηση.

  Το φαγητό στη Λαγκάδα θα συνοδεύεται από ούζα και μπύρες που είναι προσφορά των ποτοποιών της Χίου.
  Αποτέλεσμα εικόνας για χιοςΣτα λεωφορεία θα παραλάβετε έναν χάρτη του Κάστρου Χίου και μία κάρτα που αντιστοιχεί στο πρώτο ποτό στην Ηλιάστρα. Την κάρτα αυτή την δίνουμε στο σερβιτόρο για να μην χρεωθούμε το πρώτο ποτό.
    

  Σαββάτο 28 Μαΐου 2016

  08.45:Αναχώρηση από Πόλη 
  (Σημείο συνάντησης το Τελωνείο – Αυτοτελές Γραφείο ΧΥ Χίου, Λιμάνι Χίου)
  09.00:Αναχώρηση από το Grecian Castle
  09.15:Αναχώρηση από Καρφά 
  (Σημεία συνάντησης: Ξενοδοχείο Golden Sand -→ Ξενοδοχείο Aegean Dream)

  10.00 – 12.00:   Μουσείο Μαστίχας – Εργασίες ετήσιας Συνάντησης
  Καλωσόρισμα: Αλέκα Κάργα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πειραιά και Αιγαίου.
  Χαιρετισμός: Νίκος Βλάχος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ
  Χαιρετισμός: Γιώργος Τσαγκαρόπουλος: Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΓΧΚ
  Χαιρετισμός: Γιώργος Τούμπος: Πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου
  Ομιλία: Ηλίας Σμυρνιούδης, Διευθυντής Ερευνών ΕΜΧ. 
  Θέμα: Μαστίχα Χίου, από το τρόφιμο στο φάρμακο.
  Ομιλία: Σκορδάκη Αλεξάνδρα,  υπάλληλος της  Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων. 
  Θέμα: Γεωγραφική ένδειξη Λικέρ Μαστίχα – Νομοθετικό Πλαίσιο
  Συζήτηση – παρεμβάσεις

  Ενημέρωση συζήτηση από το Προεδρείο του Συλλόγου για τρέχοντα θέματα

  12.30: Αναχώρηση από Μουσείο Μαστίχας
  13.00 – 14.30:Λιμένας Μεστών (Φαγητό Εστιατόριο Παπαμιχαλάκη)
  14.45 – 15.30: Μεστά
  15.45 – 16.30: Πυργί

  `22.00: Φαγητό και γλέντι (Ταβέρνα Θεοδοσίου, στο Κοντάρι Χίου. Ο Θεοδοσίου βρίσκεται περίπου στο μέσο της διαδρομής Καρφά – Πόλης Χίου)
  * Η αναχώρηση θα ξεκινήσει από την πόλη της Χίου. Παρακαλούμε για την αυστηρή να είναι στην προγραμματισμένη ώρα στο δρόμο μπροστά από τα ξενοδοχεία τήρηση των ωρών αναχώρησης προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Οι συνάδελφοι που μένουν στο Grecian Castle παρακαλούνται να έχουν κατέβει στο δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο για να επιβιβαστούν άμεσα στο λεωφορείο ώστε να μην διακόψουμε την κίνηση. Οι συνάδελφοι που μένουν Καρφά.

  Στο γεύμα στον Λιμένα Μεστών (Πασά Λιμάνι) θα υπάρχουν ούζα και μπύρες, προσφορά από τους ποτοποιούς της Χίου

  Στο δείπνο – γλέντι στον Θεοδοσίου θα υπάρχουν ούζα και κρασί προσφορά από τους ποτοποιούς της Χίου.

  Το γλέντι θα ανοίξει με παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λέων Αλάτιος" και θα χορέψουμε με ορχήστρα με ζωντανή μουσική.

    
  Κυριακή 29 Μαΐου 2016

  Αποτέλεσμα εικόνας για χιος09.15: Αναχώρηση από Πόλη (Σημείο συνάντησης Τελωνείο – ΧΥ Χίου, Λιμάνι Χίου)

  09.30: Επίσκεψη στο Citrus, στον Κάμπο Χίου. Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό, τυπικό αρχοντικό του Κάμπου, το οποίο έχει αξιοποιηθεί ως αγροτουριστική μονάδα. Θα λάβει χώρα περιήγηση στο κτήμα σε δύο ομάδες.

  10.45: Αναχώρηση του λεωφορείου για το αεροδρόμιο (αναχώρηση πτήσης 12.00) και την πόλη.


  Χορηγοί

  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

  Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς για την ευγενική παραχώρηση της χρήσης των χώρων του Μουσείου Μαστίχας για τη διοργάνωση της Συνάντησης.

  Την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την πολύτιμη βοήθειά της στην επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης

  Το Δήμο Χίου για την παραχώρηση των φυλλαδίων  και του χάρτη της Χίου.

  Το Λαογραφικό Όμιλο «Λέων Αλάτιος» για τη συμμετοχή του χορευτικού του τμήματος.


  Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που πρόσφεραν τοπικά προϊόντα για τους συμμετέχοντες στην 29η ετήσια συνάντηση:

  -          Mediterra A.B.E.E.
  -          NΗΡΕΑΣ Α.Ε.
  -          Ποτοποιΐα Χίου Στουπάκη Α.Ε.
  -          Ποτοποιΐα Κ. Ψυχή και Yιών
  -          Ποτοποιΐα Αφών Τέττερη
  -          Ποτοποιΐα Κληρονόμων Λεωνίδα Σεραφείμ
  -          Ποτοποιΐα Στεφάνου Μονογιούδη
  -          Ποτοποιΐα Αφών Κακίτση
  -          Ποτοποιΐα Ιωάννη Γκιάλη και Yιού
  -          Ζυθοποιΐα Χίου Εμ. Ναζλίδη
  -          Βιοτεχνία «Χιώτικο Κελλάρι» Ν. Κωνσταντουλάκη
  -          Οινοποιείο «Κτήμα Κεφάλα»
  -          ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΕ Οινοποιητική – Γεωργική - Τουριστική
  -          ΧΙΑ ΓΗ ΕΠΕ
  -          Κοκκινάκης Δημήτρης (KSA)

  -          Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ

  Αρχείο συναντήσεων

  Για να μην ξεχνάμε το πως φτάσαμε στη Χίο.

  Σταύρος Μίχας
  Χημικός


  Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

  Οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σύλλογο

  Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα!!!

  Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου,
  όσοι συνάδελφοι συμμετέχουν στην 29η Συνδιάσκεψη στη Χίο, θα πρέπει
  να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητες με ανεξόφλητες
  συνδρομές ώστε να επωφεληθούν του μειωμένου κόστους συμμετοχής.
  Διαφορετικά, θα συμμετέχουν με το ποσό που έχει καθοριστεί για τους
  συνοδούς. Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη από το κόστος της ετήσιας
  συνδρομής.

  Αποτέλεσμα εικόνας για no money no honey
  Σε περίπτωση που δεν έχετε εξοφλήσει τις συνδρομές σας έως ΚΑΙ το 2015
  και επιθυμείτε να ρυθμίσετε τις εκκρεμότητές σας ώστε να συμμετέχετε με το
  μειωμένο κόστος, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τους συναδέλφους
  στη Χίο ή με τον Ταμεία του Συλλόγου Ηλία Κακουλίδη.

  Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στην Εθνική στο λογαριασμό του Συλλόγου
  με ΙΒΑΝ: GR8401107210000072129626676.
  Την κατάθεση θα πρέπει να την κάνετε από ΕΘΝΙΚΗ, γιατί οι άλλες τράπεζες
  κρατούν τρελές προμήθειες. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο ΙΒΑΝ είναι σωστός και
  ως κάτοχος του λογαριασμού εμφανίζεται ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ και μετά στείλτε μας με e-mail το αποδεικτικό κατάθεσης.

  Πολλλλλή γραφειοκρατία, αλλά τι να κάνουμε!!
  Χαιρετισμούς σε όλους σας, ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά στη Χίο!!!